YILMAZLAR YALITIM.

Firmamız her türlü ısı, ses, su, çatı ve cephe kaplama konusunda 2011 yılından bu yana kazandığı tecrübesi ve alanında uzman bir ekipten oluşan uygulama ve satış kadrosu ile Marmara Bölgesinde hizmet vermektedir.

Doğruluk, dürüstlük ve kusursuz iş teslimi ile sağlam adımlarla, arkamızda güçlü referanslar bırakarak, sektörümüzdeki gelişen ve yenilenen malzeme ve teknolojileri yakından takip ederek, konusunda deneyimli kadromuz ile işimizi dünya standartlarına uygun, kanun, tüzük, yönetmelik şartlarına eksiksiz uyarak tamamlamak temel hedefimiz.

Kurulduğumuz günden bugüne kalite ve hizmet kadar onu uygun bir maliyet ve fiyatla sunmanın da önemli bir değer olduğunun sorumluluğun hareket etmekteyiz.

Açıklık, şeffaflık ve dürüstlük müşterilerimizin bize duydukları güveni doğuran en temel özelliklerimizdir. Tüm iş ve hizmetlerimizde bunu korumamız gerektiğinin bilincindeyiz.

Proje uygulama çalışmalarında kusursuz iş teslimini kendimize prensip ediniyor ve bu doğrultuda geçmişten gelen birikimimizi devamlı arttırıyoruz.

ÇALIŞMA ve İŞ GÜVENLİĞİ

POLİTİKAMIZ.

Yılmazlar Yalıtım Ltd. Şti. olarak ısı, ses, su, çatı ve cephe kaplama hizmetimiz sırasında çevre ve insan sağlığı üzerinde sebep olabileceğimiz etkileri paydaşlarımıza yönelik sorumluluklarımızı da dikkate alarak kontrol altında tutabilmek amacıyla;

» Çalışanlarımızın sağlığı için, çalışma ortamı ve çevre koşullarını sürekli iyileştirmek,

» Çevre ve İş Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer gereklilikleri yerine getirmek,

» Taşeron firmaları ve tedarikçilerimizi çevre koruma çalışmaları için teşvik etmek,

» Atık miktarlarını ve enerji tüketimini, Çevre Amaç ve Hedefleri doğrultusunda azaltmak, kirliliği önlemek ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak,

» Tüm çalışanlarımızı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlendirmek ve çevrenin korunması çalışmaları için teşvik etmek,

» Muhtemel acil durumların, çevre ve iş kazalarının engellenmesine yönelik tedbirleri almak, temel ilkelerimizdir.

» Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemlerini, tüm çalışanlarımıza sorumluluklar vererek yürüteceğimizi ve sürekli olarak geliştireceğimizi taahhüt ederiz.

» Stratejimiz ve yıllık planlar doğrultusunda mevcut ve gelecekteki ihtiyaçların karşılanması,
»Türk piyasasındaki öncü konumunu kapasitesinin artırılarak sürdürülmesi,
» Çalışanların potansiyellerinin, beceri ve bilgi birikimlerinin kullanılması için ortam – olanak yaratılması ve eğitimlerle geliştirilmesi,
»Bölgesinde lider, global bir şirket olarak kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması,
»Çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı ve kalite standartlarına uyumlu şekilde teknolojisinin sürekli geliştirerek kullanılması,
»Çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda ilerlenmesi,
» Performans yönetim sistemiyle bireysel gelişimin takip edilmesi ve geliştirilmesinin sağlanması,
» İnsana verdiğimiz önemin göstergesi olarak çalışanların şirkete bağlılığının, verimliliğinin, motivasyonunun ve mutluluğunun temin edildiği güvenli bir çalışma ortamının sağlanması,
» Şirketin gelecekte ihtiyaç duyacağı pozisyonlar ve yönetim kademeleri için şirket içinden çalışanların yetiştirilmesi,
» Açılan yeni pozisyonlar için öncelikli olarak mevcut personelin tercih edilmesi,
» İşe alımlarda ve İK uygulamalarında fırsat eşitliği ilkesinin göz önünde bulundurulması,
» Çalışanlarımızla iletişimde şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlenmesi,
» Çalışanlara maddi ve manevi yönden destek vererek haklarının korunması,
» Ekip çalışmalarının desteklenmesi ve bu çalışmaların sürekliliğinin sağlanması için ortam oluşturulması,
» Takdir tanıma sistemlerini kurarak çalışanların tanınması

İNSAN KAYNAKLARI

POLİTİKAMIZ.

YILMAZLAR YALITIM

EKİBİMİZ.

TAMAMLANAN PROJELER

PERSONEL SAYISI

HİZMET KALEMİ

MEMNUN MÜŞTERİLER

Bir sorunuz mu var!
Bizimle Her Zaman İletişime Geçebilirsiniz!