Ses Yalıtımı Nedir?

Ses yalıtımı, belirli bir ses kaynağı ve reseptöre göre ses basıncını düşürmenin herhangi bir yoludur. Sesi azaltmak için birkaç temel yaklaşım vardır; kaynak ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırmak, ses dalgalarının enerjisini yansıtmak veya absorbe etmek için gürültü bariyerleri kullanmak, ses bölmeleri gibi sönümleme yapıları kullanmak veya aktif ses üreteçleri kullanmak.

Akustik yalıtım tasarlanırken, bir odadaki sesi iyileştirmek ve bitişik odalara veya dış mekanlara / odalardan ses sızıntısını azaltmak için iki ayrı ses yalıtımı probleminin göz önünde bulundurulması gerekebilir ( Ses iletim sınıfı ve ses azaltma indeksi ). Akustik yalıtım ve gürültü kontrolü, istenmeyen gürültüyü sınırlamak için kullanılabilir.

Ses yalıtımı, yankılara ve rezonanslara neden olan yansımalar gibi istenmeyen dolaylı ses dalgalarını bastırır. Ses yolunda mesafe ve müdahale eden nesnelerin kullanılmasıyla istenmeyen, doğrudan ses dalgalarının kaynaktan istemsiz bir dinleyiciye iletimini azaltır.

Ses yalıtımı ile alakalı çalışmalar ve gürültü denetimi, sıhhatli ve huzurlu bireyler, temiz bir çevre, ilgi ve iş veriminin artırılarak iş kazalarının önlenebilmesi konularında ülkemiz ve insanlarımız için büyük ehemmiyet taşımaktadır. Gürültü, günümüzde çevre kirliliğinin bir boyutu olarak mühim bir problem oluşturmakta ve sebebi ilk anda analiz edilemeyen pek çok sağlık problemine yol açmaktadır.

Ses Yalıtımı Nasıl Yapılır?

Yeni yapılacak olan binalar planlarken ses yalıtımı muhakkak öneme alınmalıdır. Hem de binaların cam, doğrama, döşeme, duvar ve tavan gibi elemanları belirlenirken ses yalıtım özelliği yüksek olan malzemeler özenle seçilerek kullanılmalıdır. Ses yalıtım malzemesi kullanılarak alt ve üst kattaki seslerinin geçişi ile komşu duvarlardan duyulan sesler de önlenmiş olur.

Yapılmış, kullanılmakta olan binalarda ve bina içerisindeki bölme elemanların ses yalıtımı nasıl yapılır?
• Yapı elemanlarının yoğunluğunu arttırmak.
• Çift tabakalı duvar çalışması yapmak.
• Cam alanlarında çift cam, lamine cam uygulaması yapmak.
• Kalın, ağır ve boşluksuz kapılar kullanmak. Kullanılamıyorsa tedbir almak.
• Duvarları delerek geride bıraktığımız havalandırma kanallarından, borulardan ve etrafındaki boşluklarda ses sızıntısını engellemek.
• Darbe sesine karşı yüzer döşeme programları yapmak; neopren, polietilen, taş yünü döşeme detayları, elastik tespitli asma tavan yapmak doğru olacaktır.

Ses Yalıtımının Faydaları Nelerdir?

En çok istenen özel ev kurulumlarından biri özel bir ev sinema sistemidir. Ev sahipleri, filmlerini en iyi ses ve görüntü kalitesiyle izleyebilme fikrini çok seviyorlar. Odanın akustiği ve binanın yapımı ile ilgili, bu blogda, ses geçirmezliğin inşaat sürecinize getirebileceği bazı avantajları keşfedeceğiz, bu nedenle maliyetli yeniden çalışma için zaman harcamanıza gerek kalmayacak.

Ses yalıtımı temelde gürültünün insan üzerinde neden olacağı olumsuz etkileri minimuma indirmek için alınacak tedbirleri kapsar. Gürültü düzensiz, farklı frekans bileşenlerine sahip ve genel olarak rahatsızlık verici sesler bütününe verilen genel addır.

Gürültü günümüzde kentleşmenin doğal bir sonucudur. Özellikle kentleşmenin düzensiz ve plansız büyüdüğü yerlerde gürültü insan sağlığına zarar verir ve konforu olumsuz etkiler. Çevredeki fabrikaların çıkardıkları rahatsız edici sesler, hava alanı çevresindeki yerleşim bölgelerinde duyulan şiddetli gürültü, satıcı sesleri, trafik sesleri, komşudan gelen gürültüler rahatsız edici olabilir. Gürültünün zararlı ve rahatsız edici etkilerini en aza indirmek için ses yalıtımının özenli bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Ses Yalıtımının İşlevi

Ses yalıtımı, bir nevi ısı yalıtımına benzer. Bir ses yutucu malzeme ile enerjinin bütününün yutulması beklenmemelidir. Bu nedenle, gürültü oranında 10 desibelden daha çok bir azalma beklenmesi kolay olmadığı gibi ekonomik de olmamaktadır. 10 desibel azalma, gürültü seviyesinin yarı yarıya azalması manasına gelir. Gürültünün kendi kaynağında yok edilmesi ihtimali olmadığında, ortamda yayılmasını engellemek amacıyla lüzumlu tedbirlerin alınması da gerekir.

Bu tedbirler, sesin yayıldığı ortama engel, panel ya da duvar yapılması ile sağlanabilir. Bu halde engel malzemenin ses iletim kaybı ve ses yalıtım seviyesi mühim rol oynar. Ortamdaki sıcaklık yükseldikçe sesin hızı artmakta, basınç artınca ses hızı da düşmektedir. Ses yalıtımı, ses geçiş kaybının arttırılması manasına gelir ve gürültü kontrolünü içerir. Ortamdan kaynaklanan hava seslerinin bitişikteki mekâna geçmesinin önlenmesi ve darbe ile meydana gelen katı cisimlerde yayılan sesin yalıtılmasını kapsar.

Bina içerisindeki insanları rahatsız eden sesin yayıldığı yolları yok etmek veya konser salonu, sinema, kütüphane, stüdyo gibi alanlarda dışarıdan gelen sesi azaltmak gerekir. Bu sebeple ses yalıtımı bütün bölme elemanlarının cam yünü ve taş yünü gibi mineral temelli malzemeler ya da poliüretan ya da melamin temelli akustik köpükler ile yalıtılması ile yapılmalıdır.